ال سی دی تبلیغات پلیر

پیشرو چین است پخش کننده تبلیغاتی ال سی دی ، کیوسک علائم دیجیتال بازار محصول